vrijdag 11 juli 2008

Speurtocht van 11 juli 2008

Hallo Allemaal,

Namens ons, uw coördinatoren willen wij u allen bedanken voor deze toch weer zeer geslaagde middag. De afgelopen dagen is het wat betreft het weer vreselijk geweest. Met bakken kwam het uit de lucht, er kwam maar geen eind aan. Wij hielden dan ook ons hart vast voor de vrijdagmiddag. Ik (cees) riep maar de hele week, wat vandaag valt komt vrijdag niet. En het was zo er kwam geen druppel uit de hemel vallen, op een enkel verdwaald druppeltje na dan. Wij hebben de afgelopen weken een zeer drukke agenda gehad wat betreft het uitstippelen van de route. Wij weten nu dat dat absoluut geen makkelijke opgave is geweest, omdat hij menig keer veranderd moest worden. Maar het is uiteindelijk goed gelukt. Wij willen in het bijzonder hierbij Henny Wonnink bedanken voor zijn inzet als verkeers regelaar. Er zijn gelukkig geen ongelukken gebeurt, en dat is toch het voornaamste op zo'n middag. Natuurlijk bedanken wij ook de dochter van Peter Geluk, Chantal die op haar vrije middag ook heeft geholpen om onze leden veilig te laten oversteken. Fysio Totaal voor hun medewerking aan deze middag, voor de limonade en koekjes en snoepjes. En niet te vergeten hun informatie waar u als doelgroep heel wat aan kan hebben. Carla ook weer vreselijk bedankt voor je inzet als vrijwilligster bij ons (we kunnen niet zonder je) gewoon voortreffelijk zoals jij het iedere keer weer voor elkaar krijgt iedereen maar weer te bedienen van hun natje en droogje. Bedankt ook Wim natuurlijk voor de foto's, en Trix voor de film en de telling van de punten, het op papier zetten van de route etc etc etc. Ook bedanken wij de Rijswijkse Politie met name Hugo v Nes voor zijn geweldige deelname aan de route van vandaag, en zeker niet te vergeten het DIPLOMA wat iedereen (gelukkig) heeft ontvangen voor het goed berijden van zijn/haar scootmobiel/rolstoel. Ook bedanken wij natuurlijk Henk Slegte voor zijn deel aan deze route, de natuurtuin heeft een schelpenpad gekregen waarop zeker de invalide goed gebruik van kan maken in de Natuurtuin. Voor zijn inzet om ook de invalide te kunnen laten genieten van de natuurtuin hebben wij Henk dan ook erelid gemaakt van onze club. Henk gefeliciteerd met je erenlidmaatschap, namens alle leden van de S.cAr.go. Wij betaan precies een jaar als S.cAr.go en hebben onze club zien groeien en groeien, zelfs op deze dag hebben wij weer een nieuw lid kunnen inschrijven, en een aspirant lid. Iemand die spontaan onderweg mensen uit de club aansprak, van wat leuk ik wil wel mee doen, kortom ook op de dag van ons 1 jarig bestaan 2 nieuwe leden erbij. Het grappige was ook vandaag dat ook iedereen een prijsje heeft gewonnen, PETJE met LOGO (argo bedankt) en daarbij iedereen ook nog een ander prijsje, van een levensmiddelen tas tot een doosje eitjes. Onze sponser Jeroen Reijns kwam ook nog even spontaan een aantal waardebonnen brengen, waardoor onze prijzentafel er goed verzorgt uitzag. Brechtje speciaal een bedankje jou richting op, voor het gebak, en Riet ook jij bedankt voor de lekkere hartige hapjes en fris na de rit. Wij als coördinatoren hebben geprobeert het u allen naar de zin te maken, en hopen dan ook dat het gelukt is. Dat u met een tevreden gevoel terug kan kijken op deze middag van 11 juli 2008. Inmiddels zijn wij al weer druk bezig met de augustus rit, en als het aan ons ligt moet deze ook weer bruisen, spetteren, knallen en vreselijk gezellig gaan worden. Wij rekenen ook dan weer op uw komst, wilt u er wel vast rekening mee houden dat deze rit een aantal uren eerder begint dan normaal. De reden is natuurlijk weer een VERRASSING !!!!!!!!!!

Mirjam, Peter, Frits en Cees